БГ


EN
ISO 22 000

 

"Система за управление на безопасността на храните".
През м. Декември 2005 г. НИЛАНА стана първият европейски хлебопроизводител, покрил изискванията на новия международен стандарт.

реклама