БГ


EN
Хлебозавод Подуене 1

Хлебозаводът е най-новият обект на фирмата, придобит след приватизация. В рамките на завода функционират две производствени звена- Цех за производство на масов хляб и Цех за производство на специални видове хляб, хлебни и сладкарски изделия.


реклама