БГ


EN

Свободни работни позиции:

Ако проявавяте интерес и желаете да станете част от екипа на НИЛАНА, моля свържете се с отдел "Човешки ресурси" на телефон 857 70 13, изпратете CV на е-mail: kadri@nilana.bg или се свържете със съответния отдел.


С оглед осигуряването на работни места на специалисти от различни области НИЛАНА участва в множество програми. Фирмата има сключен договор с Националната служба по заетостта, съобразно който в нея вече има назначени кадри.
НИЛАНА е обвързана и с редица стажантски програми. Ежедневно фирмата осигурява практически занятия на ученици от специализирани гимназии като Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии и Професионална гимназия по екология и биотехнологии. В НИЛАНА стажуват и студенти от Висшия институт по хранително-вкусова промишленост- гр. Пловдив. По този начин фирмата дава възможност на младите специалисти да попаднат в реална производствена среда. Оценили както професионализма на екипа, така и благоприятните условия на труд, голяма част от учениците решават да стартират своята кариера именно от НИЛАНА.


реклама