БГ


EN

Проект „Мобилност на специалисти – технолози от хлебопроизводството и сладкарството” стартира в ХИ Княжево

В „Хлебни изделия – Княжево” АД стартира изпълнението на проект 2008-1-BG1-LEO03-00415 на тема „Мобилност на специалисти-технолози от сектора на хлебопроизводство и сладкардтво”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на секторна програма Леонардо да Винчи” чрез Център за Развитие на Човешките Ресурси – Национална Агенция по програма „Учене през целия живот”. Мобилността се реализира в партньорство с „IREKS”GMBH, гр. Кулмбах, Германия – водещ производител на суровини и продукти за хлебната и сладкарската индустрия.

Целите на проекта са:

реклама