БГ


EN

“ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ – ПОДУЯНЕ” АД реализира

проект № МС-02-28/02.09.2008 „Безопасност и качество за всички - въвеждане и сертифициране в “ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ПОДУЯНЕ” АД на Система за управление на безопасността на произвежданите продукти в съответствие с изискванията на стандарт ISO 22000:2005”

осъществен с финансовата подкрепата на Европейския съюз и Република България

Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”

Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти” 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007

реклама