БГ


EN

НИЛАНА е съвремена фирма с отговорно отношение към здравето на своите клиенти, фирма, готова да открие и задаволи разнообразните потребителски нужди. С грижа и респект към клиентите във фирмата денонощно работят близо 1000 души. Доказателство за това са както богатият асортимент на предлаганата от НИЛАНА продукция, така и внедрените международни Системи за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти. Системата за контрол се прилага от висококвалифицирани технолози на всеки един етап от производствения процес, още от етапа на обезпечаване на качествена суровина, т.е. всяка производствена партида е придружена със сертификат за качество. В професионалната физико-химическа лаборатория се извършва контрол съгласно изискванията на HACCP, което е гаранция за повече отговорност, постоянно качество и повече здраве за клиентите на НИЛАНА.


И в бъщеще политиката на НИЛАНА ще бъде насочена към:

 

реклама