БГ


EN

В резултат на извършените през годините инвестиции, НИЛАНА разполага с производствен капацитет за 150 000 бр. хляба дневно производство.

Автоматизацията на оборудването позволява перфектно владеене на производствения процес. Междинните етапи от технологичната обработка на продукта се контролират по електронен път с дигитални панели за регулиране на производствените показатели. Модерното технологично оборудване отговаря на хигиенните изисквания на Министерство на Здравеопазването към предприятията от ХВП и към условията за производство на качествени и безопасни храни в тях.

Производствените мощности са съсредоточени в следните обекти:

  • Хлебозавод Княжево
  • Хлебозавод Подуене
  • реклама