БГ


EN

София1510, кв. "Х. Димитър",
ул."Къкринско ханче" № 7

тел.:02/847 38 56

факс:02/ 847 22 11
e-mail: office@nilana.bg
Зам-управител: Стоян Тапаров

» Планово-икономически отдел

тел: 02/ 847 38 56
e-mail: planning@nilana.bg
Анета Петрова

» отдел Маркетинг

тел/факс: 02/ 847 38 56
e-mail: marketing@nilana.bg
Александър Димитров

» отдел Производство и иновации

тел: 02/ 847 38 56
e-mail: proizvodstvo@nilana.bg
Наталия Аврамова,
ръководител HACCP

» отдел Човешки ресурси

тел: 02/ 847 38 56
e-mail: kadri@nilana.bg
Мима Тапарова

» Връзки с обществеността

тел: 02/ 847 38 56
e-mail: prnilana@abv.bg
Пламенка Кръстева

» отдел Снабдяване

тел: 02/ 847 38 56
e-mail: snabdqvane@nilana.bg
Цветко Буров

» отдел Автотранспорт

тел: 02/ 857 69 71
Велко Цветанов» отдел Финанси

тел: 02/ 847 38 56
e-mail: finance@nilana.bg
Румен Пенчев

» отдел Счетоводство

тел: 02/ 847 38 56
e-mail: schetovodstvo@nilana.bg
Илияна Кръстева

» отдел Фирмена сигурност

тел: 02/ 847 38 56

Сашо Спасов
» Отдел Продажби

тел.: 02/847 22 64
факс: 02/847 22 11
e-mail: marketing@nilana.bg
Георги Кръстев

реклама